Езици:

Bulgarian English
Валути:

Количка
0 артикула
Катaлог
Най-купувано
Условия нa ползване

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.kencana-art.com предоставя Услуги на Потребителите посредством сайта си. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Потребител.

І. Основни дефиниции
1. Потребител е всеки, който е заредил в интернет страницата www.kencana-art.com
2. Стоки са предлаганите чрез сайта продукти.
3. Поръчка е заявката за закупуване на избрания Продукт/Продукти при условията, предвидени в сайта за начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

ІІ. Предмет на общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на продуктите от www.kencana-art.com чрез този сайт.

ІІІ. Стоки, обект на продажба
1. Обект на продажба са стоките, представени в сайта www.kencana-art.com към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя.
2. Всички предлагани от www.kencana-art.com стоки са представени със снимков материал и са подробно описани. Описанието съдържа основна информация за предлагания продукт, налично количество и цена. Посочената цена на всяка отделна стока е крайна и е за 1 брой или за точно описан комплект. Офертите са придружени със снимков материал.
3. www.kencana-art.com не носи отговорност за възможни разлики в нюанса на цветовете на стоките, тъй като са възможни различни нюанси при различните монитори.

ІV. Достъп до сайта
1. Всички потребители имат достъп до каталога на www.kencana-art.com.
2. За да купите определена стока, трябва да се регистрирате. Регистрацията дава възможност на потребителя в www.kencana-art.com да направи поръчка.

V. Условия за поръчка
1. Необходими условия, за да се направи поръчка:
- Регистрация в електронния магазин.
- Валиден email адрес.
- Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
- Вярно попълнени данни за контакт.
2. Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона “Поръчвам”.
3. След като направите своята поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас e-mail адрес.
4. Ако плащането(освен в случаите на плащане с наложен платеж) не бъде извършено в рамките на 72 часа, поръчката се смята за отменена.

VІ. Условия на доставка
1. Доставката на продукти от www.kencana-art.com по направена заявка е за сметка на клиента.
2. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка. Заявки без телефон за връзка няма да бъдат изпълнявани. След като получим Вашата заявка на www.kencana-art.com, ще установим връзка с Вас, за да получим потвърждение на поръчката Ви.
3. Можете да изберете плащане чрез наложен платеж по електронен път чрез системите на PayPal или e-Pay. При плащане по електронен път, ще изпратим поръчаните стоки веднага след получаване на потвърждение за плащането. При избор на доставка с наложен платеж, клиентът е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.
4. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована, в съответствие с вида й и ползвания транспорт за доставка. www.kencana-art.com предава поръчаните стоки добре опаковани, в изряден търговски вид и не носи отговорност за повреди настъпили по време на транспортирането им.
5. При получаване на пратката, преди да подпишете обратна разписка, проверете целостта на пратката и в случай, че има счупени продукти, изискайте от служителя на куриерската фирма да състави протокол, въз основа на който може да бъде потърсено обезщетение.
6. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, www.kencana-art.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

VІІ. Отказ за получаване на стока и рекламации
1. Клиент, поръчал стока през www.kencana-art.com и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:
- доставената стока не съответства на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на оферираната и заплатената;
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
2. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
3. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.
4. При предявяване на рекламация, на потребителят може да бъде възстановена заплатената сума или заменена стоката.
5. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 5 работни дни след получаване на рекламираната стока.
7. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказ за получаване се съставя констативен протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

VІІІ. Ограничения
Потребителите на www.kencana-art.com нямат право: 1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на www.kencana-art.com.
2 . Да претоварват системата на www.kencana-art.com с фиктивни заявки или друга информация (flood).
3. Потребителите нямат право да ползват материалиот www.kencana-art.com без изрично разрешение.

Изменение на Общите условия
1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.kencana-art.com, като при всяка промяна се уведомява Потребителя за чрез публикуване на съобщение за измененията в сайта и се даде достатъчен срок за запознаване с тях.
2. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то www.kencana-art.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Продължи

  Промоции          Разширено търсене          Контакти          Регистрация          Вход
Copyright 2017   www.kencana-art.com. All rights reserved
Условия за ползване  |  Поверителност